Sobna vrata

Sobna vrata, izrađena od masiva, urađena su od birane sirovine drveta jele i smreke prirodnog materijala, koji ima odličnu toplotnu i zvučnu izolaciju. Kao proizvod od prirodnog materijala, ovakva sobna vrata predstavljaju najzahtjevniji tip za izradu, imajući u vidu da se proizvode u potpunosti od punog drveta, te da se svaki detalj mora obraditi do savršenstva.
Materijal koji se koristi za proizvodnju ovog tipa vrata je odabran i klasiran, te prolazi faze za sušenje i obradu. Vrata možemo izraditi prema vašim željama, sa više ili manje detalja, masivnim ukladama, aplikacijama ili staklenim dijelovima. Vrata izrađena od punog drveta (masiva) rade se i kao dvokrilna, klizna, uz dodatak sa nadsvjetlom, kao i u kombinaciji sa staklom.