Reference

m:tel a.d. Banja Luka

Adaptacija, uređenje i opremanje P.J. Banja Luka, Prijedor, Brčko i Zenica

UNDP BIH Sarajevo

EE obnova javnih objekata u RS (OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" Trebinje, OŠ "Sveti Sava" Bileća, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Dječiji vrtić "Pčelica Maja" Novi Grad, Dječiji vrtić "Neven" Čelinac, Dječiji vrtić "Trol" Derventa, OŠ "Vuk Karadžić" Teslić, OŠ Dragočaj Banja Luka, OŠ "Novak Pivašević" Stara Dubrava i sanacije stambenih objekata ostećenih u poplavama.

Ministarstvo za prostorno uređenje, ekologiju i građevinarstvo RS

Rad na rekonstrukciji objekta srednjoškolskog centra "Đuro Radmanović" Novi Grad i OŠ "Mladen Stojanović" Laktaši

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS (MUP RS)

Sanacija, adaptacija i rekonstrukcija postojećih objekata u kompleksu bivše kasarne Krajiških brigada u Zalužanima.

JU Fond Zdravstvenog osiguranja RS

Dom Penzionera Banja Luka

Gerontološki centar Banja Luka

Preduzeće za poštanski saobraćaj RS a.d. Banja Luka

Radnički dom Drvar

Nacionalni park Kozara

rekonstrukcija NP Kozara

Priznanja